Αρχαιολογικός χώρος κάτω από την Αστυνομία

Αρχαιολογικός χώρος κάτω από την Αστυνομία

Στο ύψωμα πάνω από το λιμάνι, στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αστυνομίας και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορία). Κάτω απ' αυτό το λόφο, προς το λιμάνι, έχουν γίνει ανασκαφές.

Bρέθηκαν 2 τάφοι. Στον έναν βρήκαν σκελετό ανθρώπου και σον άλλο σκελετό σκύλου. Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του νεκρού προς το σκύλο του, ώστε να θελήσει στο θάνατο να τον πάρει μαζί του. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ο τάφος χρονολογείται περίπου το 3ο αιώνα.