Αρχαιολογικός χώρος απένατι από το Τουριστικό Γραφείο

Ακολουθώντας το δρόμο από την είσοδο του οικισμού προς το λιμάνι συναντάμε το Τουριστικό Γραφείο του Δήμου Μήθυμνας. Εδώ μπορεί ο επισκέπτης να πάρει πληροφορίες για το Μόλυβο καθώς και για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ.Απέναντι από το Τουριστικό Γραφείο έγιναν πρόσφατα ανασκαφές που αποκάλυψα αξιόλογα ευρήματα. Εντοπιστήκαν ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί τάφοι, καθώς και οικοδομικά λείψανα αρχαϊκών χρόνων. Από τα αρχαιολογικά δεδομένα είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή εκτεινόταν η πόλη από τον 8ο έως 5ο καθώς και η ελληνιστική και ρωμαϊκή νεκρόπολη.