Λέσβια τοιχοδομία στο κτήριο του ΟΤΕ

Tοιχοδομία στην οποία οι ορατές επιφάνειες των λίθων λαξεύονται πολυγωνικά αλλά με καμπύλες τις πλευρές (αρμούς). Τέτοιο δείγμα τοιχοδομίας έχουμε στο Μόλυβο, στο κτήριο του ΟΤΕ. Ο χώρος είναι επισκέψιμος.

Στο χώρο εντοπίστηκαν λείψανα της ύστερης ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, καθώς επίσης εξαιρετικής διατήρησης και ποιότητας αρχαϊκός αναλημματικός τοίχος, χτισμένος με σφηνοειδής ογκόλιθους.