Αρχαιολογικός χώρος στο Δημοτικό Σχολείο

Kατά την ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδοέναντι του Δημοτικού Σχολείου, αποκαλύφθηκε τμήμα του ελληνιστικού νεκροταφείου της αρχαίας Μήθυμνας. Εντοπίστηκαν κτιστοί κιβωτιόσχημοι και κεραμοσκεπείς τάφοι, λίθινες σαρκοφάγοι και μια μαρμάρινη με αετωματικό κάλυμμα, ελεύθερες ταφές και εγχυτρισμοί. Αποκαλύφθηκαν επίσης αρχαιότερα οικοδομικά λείψανα αρχαϊκών χρόνων, πάνω στα οποία ιδρύθηκε το νεκροταφείο. Πρόκειται για τμήμα λιθόκτιστης οδού, δυτικά της οποίας υπάρχει αψιδωτό κτίριο. Στα ανατολικά της οδού υπάρχει δωμάτιο άλλου κτιρίου με είσοδο στο δρόμο.