Εκκλησίες

Το θρησκευτικό αίσθημα της μικρής μας κοινωνίας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο.  Στην περιοχή μας υπάρχουν πολλές εκκλησίες και παρεκκλήσια.