Ιερός ναός των Ταξιαρχών

Ο ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Μήθυμνας

Στα 1795 επιστάτησε ο Διονύσιος, ηγούμενος της Μονής Λειμώνος, για το ξαναχτίσιμο της εκκλησίας, όπως αναγράφει η εντοιχισμένη στην είσοδο του ναού πλάκα:

 

Η σχολή του Ταξιάρχη αναπτύχθηκε αρχικά στα 1805, έχοντας σχολάρχες τον Ιωάννη Μυτιληναίο και τον Ιάκωβο Παλαιολόγο, τον μετέπειτα μεγάλο μητροπολίτη και αναμορφωτή της όλης βορινής Λέσβου. Η σχολή αυτή κρατήθηκε ως την επανάσταση.

Είναι χτισμένος από αρχαίο οικοδομικό υλικό. Κολόνες θαυμάσιες από ντόπια πέτρα, καθώς και άλλα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη είναι χτισμένα στον πρόναο.

Ο ναός από τότε δίνει το παρών στις ανάγκες της συνοικίας του.