Βρύσες

Ο Μόλυβος είναι γεμάτος από βρύσες. Σε κάθε γειτονιά και σχεδόν κάθε πλακόστρωτο σοκάκι θα συνατήσουμε κρήνες. Χαρακτηριστικά δημόσια κτίσματα που σώζονται στο Μόλυβο, με τις ανάγλυφες επιγραφές.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.