Ματρικέτας

Μηθυμναίος περίφημος για την εποχή του αστρονόμος. Θαυμαζόταν από το Θεόφραστο και είχε συνεργασίες με τους μεγάλους αστρονόμους της Μεσοποταμίας - Συρίας. Σε έκτακτα αστρονομικά φαινόμενα επικοινωνούσαν με φωτιές από το δικό του αστεροσκοπείο που είχε στο βουνό Λεπέτυμνος, δίπλα στο σημερινό εκκλησάκι το Αϊ Λια. Ήταν ένας σπουδαίος αστρονόμος.

πηγή: Η Μήθυμνα στα κύματα των αιώνων (Γιώργος Τσαλίκης)