Φανίας

Ο Φανίας γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου μέσα στον 4ο π.Χ. αιώνα. Υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη, τον οποίο γνώρισε όταν αυτός το 345 - 344 π.Χ διέμενε στη Μυτιλήνη και συμφοιτητής του Θεόφραστου ,

Ο Φανίας έγραψε έργα ιστορικά, φιλοσοφικά, πολιτικά.και μια πραγματεία για τα φυτά. Ασχολήθηκε επίσης με τη κριτική και τη μουσική (¨Περί ποιητών¨). Δυστυχώς δε σώθηκε κανένα έργο του παρά μόνο κάποια αποσπάσματα.

Σπουδαία επίσης ήταν η προσφορά του Φανία στην επιστήμη της Λογικής, της οποίας τα θεμέλια τότε χτίζονταν, με πρώτους τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.

Μερικοί τίτλοι των έργων του είναι:

Περί ποιητών
Πρυτάνεις Ερεσίων
Περί των Σωκρατικών
Κατηγορίαι

πηγή: Lesvosonline.gr