Μύρσιλος

Ιστοριογράφος από τη Μήθυμνα της Λέσβου (4ος - 3ος αι. π.Χ.)