Το λιμάνι τα αρχαία χρόνια

Το λιμάνι της αρχαίας Μήθυμνας βρισκόταν εκεί που είναι και το σημερινό.

Ο κόλπος της βόρειας ακτής εξυπηρετούσε μικρά καΐκια,. Σ’ αυτόν τον κόλπο βρισκόταν ένας προϊστορικός οικισμός, ο οποίος διέθετε ένα αγκυροβόλιο. Έλειπε όμως από τη βόρεια ακτή της Μήθυμνας ένα φυσικό και σίγουρο λιμάνι. Το μέρος αυτό είναι απροστάτευτο και εκτεθειμένο συχνά σε μεγάλα κύματα.

Με τη ανάπτυξή της η Μήθυμνα χρειαζόταν ένα τεχνητό λιμάνι, που η πιο κατάλληλη τοποθεσία ήταν μόνο νότια του δυτικού ακρωτηρίου της πόλης. Αυτό το προστάτευε ένας μόλος που συνδεόταν μ’ αυτό και πρόσφερε προστασία από δυτικά και νότια. Η είσοδος του λιμανιού βρισκόταν στα νοτιοανατολικά, όπως και του σημερινού λιμανιού.

Ο αρχαίος μόλος είχε μήκος 175 μέτρα. Στη βάση του βρίσκεται το θεμέλιο του σύγχρονου λιμανιού.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι το 423 π.Χ. ο Θράσυλλος, διοικητής του Αθηναϊκού στόλου, προσέγγισε τη Μήθυμνα με 55 πλοία και άραξε μέσα στο λιμάνι. Το πιθανότερο είναι ότι το τεχνητό λιμάνι της Μήθυμνας να είναι αρκετά παλαιότερο. Αυτό το λιμάνι χρησίμευσε κυρίως για το πολεμικό στόλο.

Εκτός από αυτό το λιμάνι η Μήθυμνα είχε και 3 ανοικτά λιμάνια. Καλοχτισμένοι μόλοι για τη εξυπηρέτηση του εμπορικού στόλου και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Στη βόρεια θάλασσα, στο Μνο μπροστά στο ξενοδοχείο «Πανσέληνος», σε απόσταση 22 περίπου μέτρων από την ακροθαλασσιά και σε βάθος 2,50 μέτρων, είναι βυθισμένος μέσα στη θάλασσα ένας καλοχτισμένος μόλος. Όταν φυσούσαν νότιοι άνεμοι, αυτός ο μόλος εξυπηρετούσε τα πλοία στο φορτοεκφόρτωμα των εμπορευμάτων και πολύ περισσότερο με τον καλό καιρό.

Ένας ακόμα τέτοιος μόλος βρίσκεται βυθισμένος κι αυτός κοντά στην πισίνα του ξενοδοχείου «Δελφίνια». Αυτός ο μόλος ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι γιατί εξυπηρετούσε τα περισσότερα εμπορικά πλοία της Μήθυμνας. Επίσης στο Καβάκι (περιοχή μεταξύ Μήθυμνας και Πέτρας) είχε η Μήθυμνα λιμενικές εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούσαν την εμπορική της κίνηση.

πηγή: Λιμάνια της Λέσβου του Στρατή Μολίνου