Λέσβια τοιχοδομία

Λέσβια τοιχοδομία (οικοδομή)

Tοιχοδομία στην οποία οι ορατές επιφάνειες των λίθων λαξεύονται πολυγωνικά αλλά με καμπύλες τις πλευρές (αρμούς)

Σύμφωνα με τη τεχνική αυτή, οι πέτρες διατηρούν το ακανόνιστο φυσικό τους σχήμα και με τη βοήθεια ευλύγιστου μολύβδινου κανόνα, οι κατασκευαστές έπαιρναν το προς τα πάνω τελείωμα της κάθε πέτρας του τοίχου, για να διαμορφώσουν αντίστοιχα το κάτω μέρος της πέτρας που θα ακουμπούσε σ’ αυτήν. Αυτός ο τρόπος δομής είχε σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν αισθητικά πλαστικότερες κατασκευές.

Τέτοιο δείγμα τοιχοδομίας έχουμε στο Μόλυβο, στο κτήριο του ΟΤΕ. Ο χώρος είναι επισκέψιμος.