Ελληνιστική και Ρωμαική περίοδος

Ελληνιστική (323-167 π.Χ.) και Ρωμαϊκή (167 π.Χ. - 312 μ.Χ.) περίοδος

Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), η Μήθυμνα περιήλθε υπό τους Πτολεμαίους. Μέχρι το τέλος του 3ου π.Χ. αιώνα ακολουθεί την ιστορική πορεία του υπόλοιπου νησιού χωρίς ιδιαίτερα αξιοσημείωτα γεγονότα.

Από τις πνευματικές προσωπικότητες της Μήθυμνας των αρχών του 3ου π.Χ. αιώνα ξεχωρίζει ο ιστοριογράφος Μύρσιλος, ο οποίος στα "Λεσβιακά" και "Παράδοξα Ιστορικά" του μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη Λέσβο των χρόνων εκείνων.

Στην αρχή του 2ου π.Χ. αιώνα η πόλη συμμετέχει στην ανασύσταση του Κοινού των λεσβιακών πόλεων με κέντρο το Μέσσον. Από τις πόλεις - μέλη λείπει η Πύρρα, η οποία, από τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα, ύστερα από κάποια πιθανή καταστροφή φαίνεται να είχε ενωθεί με τη Μυτιλήνη.

Η ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων εξακολούθησε να είναι κοινή στις πόλεις της Λέσβου μέχρι το 167 π.Χ., οπότε οι Ρωμαίοι καταστρέφουν την Άντισσα και προσαρτούν την επικράτειά της στη Μήθυμνα, η οποία αποκτά τότε τη μεγαλύτερη έκταση που είχε ποτέ· τα όριά της φθάνουν ως εκείνα της Ερέσου. Ανάμνηση της γεωγραφικής και πολιτικής εκείνης κατανομής του νησιού στις επικράτειες της Μυτιλήνης, της Μήθυμνας και της Ερέσου, που φαίνεται ότι διατηρήθηκε ως το τέλος της αρχαιότητας, αποτελεί και η μεταγενέστερη κατανομή της Λέσβου στις δύο χριστιανικές μητροπόλεις της Μυτιλήνης και της Μήθυμνας.

Το 88 π.Χ. οι Λεσβίοι τάσσονται στο πλευρό του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη στον αγώνα του να εκδιώξει τους Ρωμαίους από τον αιγαιακό χώρο. Με την αποτυχία της όλης προσπάθειας, όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν το νησί επέβαλαν κυρώσεις. Αργότερα, με παρέμβαση του Πομπηίου (66 π.Χ.), οι σχέσεις μεταξύ Λέσβου και Ρώμης εξομαλύνθηκαν και πήραν τη μορφή συμμαχίας.

Κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, η Μήθυμνα ήταν μία από τις τρεις τότε σπουδαίες πόλεις του νησιού και γνώρισε περιόδους αυτονομίας και οικονομικής ακμής.

Από τις αρχές του 2ου μ,Χ. αιώνα, η Λέσβος δέχεται το Χριστιανισμό.

πηγή: ΜΗΘΥΜΝΑ - Α' ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1982
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (1984)