Μυθολογία

 Σαν πρώτοι εποικιστές της Λέσβου αναφέρονται οι Πελασγοί. O Όμηρος ονομάζει το νησί Μάκαρος έδος, δηλαδή βασίλειο του Μάκαρα. Παιδιά του μυθικού εκείνου βασιλιά ήταν η Μυτιλήνη, η Μήθυμνα, η Άντισσα, η Αρίσβη και ο Έρεσος. Απ' αυτούς πήραν αντίστοιχα τα ονόματά τους και οι πόλεις του νησιού. Η Μήθυμνα παντρεύτηκε το Θεσσαλό ήρωα Λέσβο, που είχε κάποτε φτάσει στο νησί, ενώ, σύμφωνα με άλλη παράδοση, ήταν γυναίκα του Λεπέτυμνου, άλλου μυθικού επίσης ήρωα που έδωσε το όνομα του στο ομώνυμο βουνό του νησιού.

Κατά τον Τρωικό Πόλεμο, η πόλη της Μήθυμνας είχε υποστεί συχνά επιθέσεις των Αχαιών. Σε μια από τις επιχειρήσεις ο Αχιλλέας την είχε πολιορκήσει και την κυρίευσε ύστερα από προδοσία της κόρης του βασιλιά Πεισιδίκης, η οποία του μήνυσε με την τροφό της, ότι θα του παράδινε την πόλη, αν της υποσχόταν ότι θα την έπαιρνε γυναίκα του. Μετά τη κατάληψη της πόλης όμως, ο Αχιλλέας σκότωσε την Πεισιδίκη, τιμωρώντας την για την προδοσία της πατρίδας της.

πηγή: ΜΗΘΥΜΝΑ - Α' ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1982
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (1984)