Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το προσωρινό Δ/Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας «Ο Μόλυβος», καλεί τα μέλη του (και όποιον άλλον ενδιαφέρετε να γίνει μέλος τώρα) σε σύγκληση τακτικής Γενικής Συν/σης την 10η Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9,30 μ.μ. στο χώρο «του χορευτικού», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Ενημέρωση μελών σε θέματα καταστατικού.
  2. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής μέλους (30 € (τριάντα Ευρώ) με βάση το κατ/κό).
  3. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για Δ/Σ και Εξελεγκτική επιτροπή.
  4. Εκλογές για ανάδειξη Δ/Σ και Ε/Ε.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν.

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία είναι η ταμιακήκή τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Δ/Σ