Αιμοδοσία 11 Απριλίου 2008

Την 11η Απριλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως τις 13:30 θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Ιατρείο της Μήθυμνας και παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα, να προσέλθουν.