Γενική συνέλευση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Μήθυμνα 08-3-2011

Το Δ/Σ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Δήμου Μήθυμνας, μετά την υπ’ αριθμόν 09/05-3-2011 πράξη του, σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας, την 13η Μαρτίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ/Σ ετών 2008 έως και σήμερα – έκθεση προς έγκριση οικονομικής διαχείρισης – ανακοίνωση οικονομικού ελέγχου από Εξελεγκτική επιτροπή – εισήγησή της για έγκριση & απαλλαγή ευθυνών.

Θέμα 2ο. Τροποποίηση καταστατικού.

Θέμα 3ο. Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών Δ/Σ και Εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συν/ση θα συγκληθεί χωρίς νέα ειδοποίηση, στον ίδιο τόπο την 20η Μαρτίου 2011 (πάλι) ημέρα Κυριακή και ώρα 11η π.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν.

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΖΓΟΥΡΝΙΟΣ                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Θ. ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ