Εθελοντές αιμοδότες - Ενημέρωση

Μήθυμνα 10 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες.

Με την έναρξη της νέας μας θητείας ως Δ/Σ του Συλλόγου (Πρόεδρος Τιτιρέκης Ευστράτιος τ. Θεοδ., Αντ/δρος Κοσμέτος Θεόδωρος τ. Αναστ., Γραμματέας Ζγουρνιός Αλέξανδρος τ. Ευστρ., Ταμίας Kant Karen τ. Willelm, Μέλη Καραντώνης Στυλιανός τ. Νικολ., Κουτσός Γεώργιος τ. Παν. και Χ#χρήστου Στυλιανός τ. Χρηστ., αναπληρωματικός Κατσαρός Χαράλαμπος τ. Φωτ. - Εξελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος Ανδριώτης Αθανάσιος τ. Χαραλ., Μέλη Βαξεβάνης Παναγιώτης τ. Αθαν. και Τατάς Χριστόδουλος τ. Αναστ.), κρίναμε απαραίτητο, πρώτον να ευχαριστήσουμε θερμά όσους βοήθησαν μέχρι τώρα το Σύλλογο (και κατ’επέκταση τους συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη) με την ανεκτίμητη προσφορά τους σε αίμα και δεύτερον να σας ενημερώσουμε για κάποια ζητήματα που αφορούν όλους μας.

Αρκετά συχνά συνδημότες που χρειάζονται αίμα, τηλεφωνούν και ζητούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους από την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών του Συλλόγου. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό, αφού οι προσφερόμενες   μονάδες αίματος είναι με βάση το καταστατικό, κυρίως για τα μέλη του συλλόγου και όχι για όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Άμεση δηλαδή προτεραιότητα στη διάθεση του αίματος έχουν οι Εθελοντές Αιμοδότες που προσφέρουν το αίμα τους και επομένως πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο όταν το χρειαστούν.

Το Δ/Σ του συλλόγου μας λοιπόν α) επιθυμώντας η όλη διαδικασία, από την προσφορά μέχρι και τη διάθεση του αίματος, να είναι ξεκάθαρη σε όλους – προς αποφυγή παρεξηγήσεων και β) για θέματα που κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθείτε,     σας γνωρίζει τα παρακάτω:

1. Πρωταρχική φροντίδα του συλλόγου μας είναι η εξασφάλιση της ποσότητας αίματος που απαιτείται, για την πλήρη κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών.

2. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει αίμα προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες συγγενών του μέχρι α΄ βαθμού.

3. Η χορήγηση αίματος σε μη μέλη, είναι ευθύνη της υπηρεσίας αιμοδοσίας του Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που μέλος μας θέλει να εξυπηρετήσει  γνωστό του άτομο, μπορεί να απευθύνεται στα υπεύθυνα για τη διάθεση αίματος μέλη του Δ/Σ, (Τιτιρέκη Ευστράτιο τηλ. 6945876883 begin_of_the_skype_highlighting 6945876883 end_of_the_skype_highlighting και Κοσμέτο Θεόδωρο τηλ. 6973709869 begin_of_the_skype_highlighting 6973709869 end_of_the_skype_highlighting), μόνο όταν είναι διαπιστωμένο ότι ο λήπτης αδυνατεί να εξασφαλίσει αίμα από άλλη πηγή και όταν σε μεταγενέστερο χρόνο θα φροντίσει να επιστραφούν στο σύλλογο οι μονάδες αίματος που έλαβε. Η έκτακτη ανάγκη, άλλωστε, είναι μια καλή ευκαιρία, ώστε συγγενείς και φίλοι να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Άλλωστε για την πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των συνδημοτών μας η λύση είναι, τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε οικογένεια να γίνει Εθελοντής Αιμοδότης ή Αιμοδότρια και να προσέρχεται τακτικά στις αιμοδοσίες που διοργανώνουμε.

4. Το ατομικό δελτίο αιμοδοσίας είναι αυστηρά προσωπικό και γι’αυτό μόνο ο κάτοχός του μπορεί (αυτοπροσώπως) να το χρησιμοποιεί.

5. Κάθε αιμοδότης – μέλος που δίνει αίμα μεμονωμένα στο Νοσοκομείο, να δηλώνει και να ελέγχει ότι γράφεται στο δελτίο αιμοδοσίας, πως αιμοδοτεί για λογ/σμό του Συλλόγου μας. Ακόμα και όταν δίνει αίμα για συγκεκριμένο άτομο, πρώτα να δηλώνει – και να ελέγχει – να γραφεί στο σύλλογο και μετά στο συγκεκριμένο άτομο.

6. Τα άτομα που δίνουν αίμα μεμονωμένα για λογαριασμό του συλλόγου στο Νοσοκομείο, παρακαλούνται να ενημερώνουν το Σύλλογο, προκειμένου να καταγραφεί η προσφορά τους.

7. Ενεργός αιμοδότης θεωρείται το μέλος που δίνει αίμα  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

8. Άτομα που θέλουν να γραφούν στο σύλλογο, μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε μέλος του Δ/Σ, δίνοντας ομάδα αίματος και αριθμό μητρώου αν ξέρουν, καθώς ονοματεπώνυμο και τηλέφωνά τους. Επίσης τα στοιχεία αυτά παρακαλούνται να τα γνωρίσουν στο σύλλογο όλα τα μέλη.

9. Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις υπ’αριθμ. Α8/1120/1992 και Υ4δ/οικ.9193/1993 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 752/Β/27-9-1993, παρέχονται στους εθελοντές αιμοδότες α) δωρεάν νοσηλεία στα Νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ 2592/53, σε ανασφάλιστους εθελοντές αιμοδότες που δίνουν αίμα συστηματικά, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο χωρίς αμοιβή. β) Επίσης παρέχεται δωρεάν ιατρική εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία, ανεξάρτητα αν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα. γ) Ο εθελοντής αιμοδότης δικαιούται (με τη κάρτα του) ιατρικής φροντίδας και εργαστηριακού ελέγχου (δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις μια φορά το χρόνο), σύμφωνα πάντα με τη γνώμη του υπεύθυνου γιατρού της αιμοδοσίας και θα εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα δ) τέλος καλύπτεται ο ίδιος ο αιμοδότης και η οικογένειά του για τυχόν ανάγκες τους σε αίμα και παράγωγά του.

10. Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2007 της ΠΕΜ-ΟΤΑ, άρθρο 12 α) Εργαζόμενος που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του κατά την ημέρα της αιμοδοσίας β) Εργαζόμενος που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα γ) Εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόμενος που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, δύο (2) ημέρες.   Η άδεια απουσίας δίνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται με ευθύνη της οικείας υπηρεσίας διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Αίμα μπορούμε να δώσουμε όποτε θέλουμε κατά τη καθημερινή λειτουργία του στο Νοσοκομείο, τα  απογεύματα τις καθημερινές 05 μ.μ. – 07 μ.μ., αλλά και τα πρωινά Σαββάτου.

Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου κρίθηκε αναγκαία και για λόγους ενημέρωσης των μελών μας και για να μην δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση, ότι ο σύλλογος μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των συντοπιτών μας σε αίμα και ότι έχει υποκαταστήσει την αιμοδοσία του Νοσοκομείου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να ενημερώνουν το Δ/Σ για κάθε μεταβολή Δ/νσης ή τηλ/νου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στις μελλοντικές αιμοδοσίες που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος, για την κάθε είδους συμπαράστασή σας προς αυτόν… και μη ξεχνάτε…

Ας κάνουμε αιμοδότες τους φίλους μας, την οικογένειά μας, τους συγγενείς μας, τους γνωστούς μας…
Μόνο έτσι θα είμαστε αυτάρκεις και σαν σύλλογος και σαν κοινωνία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΖΓΟΥΡΝΙΟΣ                  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ