Τακτική Γενική Συνέλευση 16 Μαρτίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Το Δ/Σ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Μήθυμνας, καλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συν/ση, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας, την 16η Μαρτίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη σύγκληση της συν/σης (δεν υπήρξε απαρτία στη πρώτη), παρακαλούμε δε όλα τα μέλη να μην αμελήσουν αυτή τους την υποχρέωση και να παρευρεθούν.

Μετά τιμής
ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ