Ας δώσουμε αίμα με την πρώτη ευκαιρία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΘΥΜΝΑ – ΛΕΣΒΟΥ

Το Δ/Σ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Μήθυμνας, καλεί όσα μέλη του Συλλόγου δεν μπόρεσαν (για οποιονδήποτε λόγο) να δώσουν αίμα στην τελευταία αιμοδοσία, να το πράξουν σε κάποια μετάβασή τους στη Μυτιλήνη, ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα του Συλλόγου.

Επίσης ενημερώνει όλους (φίλους του Συλλόγου, κατοίκους που μπορούν να δώσουν αίμα, κ.α.), ότι μπορούμε να δώσουμε αίμα στο Νοσοκομείο όλες τις καθημερινές, επίσης δε και απογεύματα από τις 05,00 μ.μ. έως τις 07,00 μ.μ. καθώς και τα πρωινά του Σαββάτου.

Κάθε ένας που δίνει αίμα μεμονωμένα στο Νοσοκομείο, να δηλώνει πως το δίνει για λογαριασμό του Συλλόγου Αιμοδοτών Μήθυμνας και να ενημερώνει το Δ/Σ, προκειμένου να καταγραφεί η προσφορά του.

Καλό είναι να γίνει κατανοητό, ότι δεν είναι δυνατό να καλύπτονται οι ανάγκες καθενός από το Σύλλογο, όταν οι προσφερόμενες μονάδες αίματος είναι λιγότερες από τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Άλλωστε άμεση και αποκλειστική προτεραιότητα στη διάθεση του αίματος έχουν οι Εθελοντές Αιμοδότες (που προσφέρουν το αίμα τους) και τα μέλη των οικογενειών τους, επομένως πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο όταν το χρειαστούν.

Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλοι μας, ώστε σε κάθε οικογένεια να υπάρχει έστω και ένας εθελοντής αιμοδότης ή αιμοδότρια και να προσέρχεται τακτικά στις αιμοδοσίες που διοργανώνουμε, προκειμένου ο καθένας να έχει δικαίωμα στη λήψη αίματος.

Σημ. Τονίζουμε σε κάθε μη μέλος που έχει ζητήσει αίμα από το Σύλλογο, την υποχρέωση της επιστροφής και αναπλήρωσής του άμεσα, διαφορετικά θα αποκλιστεί από κάθε μελλοντική κάλυψη αναγκών του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ