Γιατί να γίνω αιμοδότης

ΛΟΓΟΙ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙΣ  ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

 1. Επιβεβαιώνεις κατ’αρχήν τη δική σου υγεία, γιατί το αίμα σου ελέγχεται συνεχώς.
 2. Το αίμα του αιμοδότη είναι πιο ασφαλές, έναντι του περιστασιακού αιμοδότη και δεν δημιουργεί προβλήματα.
 3. Για την εγγύηση ότι υπάρχει εφεδρεία αίματος σε συγκεκριμένες περιόδους (Καλοκαιρινές διακοπές-Χριστούγεννα κ.λ.π.).
 4. Γίνεται μεγαλύτερη και σωστότερη αξιοποίηση του προσφερόμενου αίματος και παρέχονται τα χρονικά περιθώρια για τον εργαστηριακό του έλεγχο
 5. Όσο αυξάνονται οι εθελοντές, τόσο μειώνονται οι πιέσεις σε άλλους (συγγενείς κ.λ.π.) να δώσουν αίμα.
 6. Ο εθελοντής δεν έχει λόγο να κρύψει στοιχεία που του ζητούνται. Υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεσή του για να εξετασθεί το αίμα του.
 7. Ο εθελοντής αιμοδότης είναι άνθρωπος ευαισθητοποιημένος, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
 8. Η κάλυψη των αναγκών αίματος δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας και καθιστά τη χώρα μας αυτάρκη και ανεξάρτητη.
 9. Νιώθεις ένα μοναδικό αίσθημα συμπαράστασης για τον συνάνθρωπό σου, και έχεις την ικανοποίηση της επίγνωσης ότι βοήθησες στη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής.
 10. Η αιμοδοσία είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό του υγιούς δότη, διότι κινητοποιείται ο μυελός των οστών του, για την παραγωγή νέων κυττάρων αίματος.
 11. Η αιμοδοσία είναι ευγενική πράξη που σώζει ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα τιμής και ζωής. Είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος σε κάποιον άλλο-το δώρο της ζωής.
 12. Σήμερα αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά κάποιον δικό μας.

 Εθελοντισμός

 • Ο εθελοντισμός αποτελεί μορφή ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής ζωής.
 • Δεν είναι φιλανθρωπία που έχει σαν βάση την κοινωνική διαφοροποίηση, αλλά την πολιτική και κοινωνική ισότητα εκείνου που προσφέρει και εκείνου που «εξυπηρετείται».
 • Δεν είναι ηρωική πράξη (η αιμοδοσία), αλλά δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολίτη.
 • Κάνει για τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα.