Συνάντηση του Φορέα Τουρισμού Μολύβου με το Δήμαρχο Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΣΒΟΥ

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Μυτιλήνης συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Δ. Συμβουλίου του Φορέα Τουρισμού Μολύβου με τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Γαληνό Σπύρο.

Στην συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Φορέα κ. Μόλβαλη Νίκο, για την ανάγκη ίδρυσής του, για τις δράσεις και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου. Έγιναν προτάσεις για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη  περιοχή, καθώς και  πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν, για την τουριστική κι όχι μόνον, ανάπτυξη της Λέσβου.

Στην συνάντηση επισημάνθηκαν θέματα που αφορούν την εικόνα που πρέπει να έχει η Λέσβος στους κατοίκους κι στους επισκέπτες, την βελτίωση της καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα, η σωστή   και τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων, η ύδρευση, η σωστή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και η αποπεράτωση όσων δεν λειτουργούν ακόμη, η ανάδειξη και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού του Μολύβου, η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης επισκεπτών στο Μόλυβο και στις άλλες  τουριστικές περιοχές, η λειτουργία του μοναδικού κάμπινγκ, η στήριξη για την προώθηση της Πύλης Εισόδου της Πέτρας κ.α.

Συγχρόνως έγινε πρόταση, ώστε να αναλάβει ο Δήμος Λέσβου πρωτοβουλία με κοινή διαβούλευση όλων των θεσμικών φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό, για την σύσταση της εταιρείας προβολής και την συζήτηση για το “brand name” της Λέσβου και τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετείτε το νησί μας στις τουριστικές αγορές.

Κλείνοντας, επισημάνθηκε, ότι ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι εδώ, με προτάσεις, με σωστό σχεδιασμό, και αποτελεσματικές δράσεις, πρόθυμος να συνεργαστεί με τις Δημοτικές Αρχές του νησιού, για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα όλης της Λέσβου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ