Προτάσεις για αναπλάσεις από το Δήμο Λέσβου

Διαβάζουμε στην εφημερίδα Εμπρός. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, αφού η πρόσκληση του ΕΣΠΑ κλείνει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Λέσβου έχει υποβάλει τις τελευταίες μέρες επτά προτέσεις για ισάριθμες αναπλάσεις στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου(ΟΣΑΠΥ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,4 εκατ. ευρώ.

Τι θα γίνει, που;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαε η εισηγήτρια του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτητιακών έργων και Υπαίθριων χώρων, Άννυ Οικονομίδου, για τα έργα που αφορούν σε αναπλάσεις, με την ένταξη των επτά προτάσεων ( αναλυτικά τα έργα και οι προϋπολογισμοί τους  στον πίνακα) θα γίνουν ανά περιοχή οι ακόλουθες επεμβάσεις:

Ακολουθούν τα έργα αλλά αναφέρουμε μόνο ότι αφορά την περιοχή μας.

"Το έργο στο Μόλυβο αφορά την ανάπλαση του χώρου νοτιοδυτικά του δρόμου της αγοράς, όπως και την ανάπλαση του χώρου ανάμεσα στο δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι και στα κτήρια της αγοράς, με σκοπό τη δημιουργία χλωρου αναψυχής και περιπατητικής δοαδρομής. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, αλλά και αποχέτευσης, αφού κάποια τμήματα του δικτύου χρειάζονται αντικατάσταση. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις φωτισμού των όψεων των κτηρίων του ωοτιοδυτικού μετώπου της αγοράς."

Προτάσεις έργων ανάπλασης Δήμου Λέσβου
  Τίτλος έργου Προϋπολογισμός (€)
1 Πλακόστρωση πεζοδρομίων Καλλονής 129.150
2 Εξωραϊσμός περιβάλοντος χώρου παραδοσιακού μύλου οαραλίας Θερμής 440.000
3 Ανάπλαση χώρων υπαίθριας αναψυχήςστη θέση Τσίγκος", περιοχής Αγιάσου, δήμου Λέσβου 220.200
4 Πλακόστρωση Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου 646.850
5 Πλακόστρωση πεζοδρομίου Βατερών 345.00
6 Ανάδειξη παραδοσιακού χώρου Αγοράς Μήθυμνας 483.00
7 Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 90.500
  Σύνολο 2.404.700