Ανάπλαση στην παραδοσιακή αγορά Μολύβου

Δημοπρατείται αρχές Μαρτίου απ’ το Δήμο Λέσβου με 440.000 ευρώ

Ένα απ’ τα πρώτα έργα του Δήμου Λέσβου που εντάχθηκε στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ), η ανάπλαση της αγοράς της Μήθυμνας, δημοπρατείται στις 11 Μαρτίου με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ.

Το έργο που εντάχθηκε στα ΟΣΑΠΥ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου τού ΕΣΠΑ, αφορά στην ανάδειξη του δημοτικού παραδοσιακού χώρου της αγοράς του Μολύβου. Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στο πλαίσιο της παρέμβασης πρόκειται να γίνουν εργασίες δημιουργίας χώρου αναψυχής και περιπατητικής διαδρομής στο χώρο νοτιοδυτικά του δρόμου της αγοράς του Μολύβου, αλλά και στο χώρο ανάμεσα στο δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι και στα κτήρια της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι: Διαμόρφωση πάρκου - Περιπατητική διαδρομή - Καθαρισμός - Φύτευση - Εργασίες αποχέτευσης-απορροής ομβρίων, ενώ περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις φωτισμού των όψεων των κτηρίων του νοτιοδυτικού μετώπου της αγοράς.

Όπως είχαμε γράψει με την ένταξη του έργου, οι εργασίες ανάπλασης και αναβάθμισης θα καλύψουν συνολικά μια ευρύτερη περιοχή 2,5 στρεμ. και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 11 μηνών απ’ τη συμβασιοποίηση του έργου. Εκτός της ανάπλασης, θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της συμπλήρωσης ή αντικατάστασης παλιών δικτύων αποχέτευσης, αφού είναι γνωστό ότι σε πολλά σημεία της αγοράς του ο Μόλυβος έχει πεπαλαιωμένο και ιδιαίτερα προβληματικό δίκτυο.

Η δημοπράτηση του έργου γίνεται με ανοιχτό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης μέχρι τις 6 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr).

Θυμίζουμε πως έως τώρα έχουν ενταχθεί στα ΟΣΑΠΥ προτάσεις του Δήμου Λέσβου που αφορούν σε έργα αναπλάσεων και σε Καλλονή, Θερμή, Αγιάσο, Πλωμάρι, Βατερά και Πέτρα.

Πηγή Emprosnet.gr