Σχολικός εκφοβισμός - Ημερίδα στο Νηπιαγωγείο Μήθυμνας

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, βρεθήκαμε στο Νηπιαγωγείο Μηθυμνας όπου πραγματοποιηθήκε η ημερίδα για τον σχολικό εκφοβισμό. Τη διοργάνωσ είχε αναλάβει το νηπιαγωγείο Μήθυμνας. Εισηγήτρια ήταν η Έλλη Ράπτη Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συνεργάστηκε η Αφροδίτη Βατή - Μαριόλα.

Δόθηκαν πληροφορίες, μεταξύ άλλων για το τι είναι σχολικός εκφοβισμός, ποια είναι τα αίτια, πως μπορώ να διακρίνω ένα παιδί που είναι θύμα και πως μπορω να αντιμετωπίσω το φαινόμενο αυτό όταν προκύψει ως γονιός και ως εκπαιδευτικός.

Προβληματιστήκαμε για το πως εμείς οι ενήλικες μιλάμε κάποιες φορές και γεμίσαμε το δέντρο μας με φύλλα γράφοντας το πως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο έκφρασής μας σε κάποιες καθημερινές και συχνές προτάσεις που συνήθως λέμε στα παιδιά μας.

Προτάθηκαν βιβλία για όλες τις ηλικίες και δόθηκε ενημερωτικό υλικό. Για όσους δε μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή παραθέτουμε το υλικό που πήραμε για να έχουν πρόσβαη σ' αυτό.

Ευχαριστούμε όσους παραβρέθηκαν !

Ευχόμαστε τις καρδιες που πήραμε να τις κρατήσουμε ζεστά (ξέρετε εσείς)
και συνεχίζουμε...........!!!!

Διαβάστε το έντυπο για το Σχολικό Εκφοβισμό.