Υγρότοποι της Λέσβου: κατάσταση, σημασία, αξία και απειλές


 

Γράφει η Καρολίνα Κρίστ

Αυτήν την εβδομάδα το WWF Ελλάς θα παρουσιάσει στη Λέσβο (Τρίτη 9/4 στις 19:00 στο Τμ Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, Τετάρτη 9/4 19:30 στο συνεδριακό κέντρο Μολύβου) το πρόγραμμα του «Υγρότοποι της Λέσβου: κατάσταση, σημασία, αξία και απειλές» και εισηγείται ένα νέο πρόγραμμα που αφορά στην «Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας» βασισμένο στο νέο νόμο για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων (ΦΕΚ Α.Α.Π. 229 - 19.06.2012). Ο νέος αυτός νόμος είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων καθώς είναι η πρώτη φορά που στην ελληνική νομοθεσία προσδιορίζονται ποιες ενέργειες επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται σε υγροτόπους των νησιών μας. Παρόλ' αυτά ο νόμος αυτός καταδεικνύει την αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας να προστατεύσει όλους τους υγροτόπους στις περιοχές Νατούρα.

Συγκεκριμένα βάσει του ΠΔ απαγορεύονται:

α) οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής που δεν σχετίζεται άμεσα με την προστασία και διατήρησή τους, την επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησής τους και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών

β) η διάνοιξη οδικού δικτύου

γ) οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης, επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγρότοπων, στο πλαίσιο εφαρμογής εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων

δ) οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα

ε) οι επιχωματώσεις

στ) η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων

ζ) Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας

η) οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών

θ) η επέκταση των καλλιεργειών

ι) η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου

ια) η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες

ιβ) οι αμμοληψίες εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου

ιγ) η συλλογή αμφιβίων

ιδ)οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου

ιε) oι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.

Μέχρι τώρα τίποτε από τα παραπάνω δεν απαγορεύονταν στους υγροτόπους Νατούρα και όπως η εμπειρία μας στη Λέσβο έχει δείξει όλα τα παραπάνω γίνονταν με την ανοχή των τοπικών αρχών. Σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές είχαν δώσει άδειες για τέτοιες δραστηριότητες. Η υπόθεση της άδειας οικοδομής για την κατασκευή ενοικιαζόμενων δωματίων μέσα στον υγρότοπο της Σκάλας Καλλονής, στον πυρήνα της περιοχής Νατούρα, πρέπει να είναι η πιο χαρακτηριστική υπόθεση της αδυναμίας τη ελληνικής νομοθεσίας να προστατεύσει τις περιοχές Νατούρα, μα δεν είναι η μοναδική. Πάνω από 70 περιπτώσεις παραβάσεων σε περιοχές Νατούρα στη Λέσβο έχουν καταγγελθεί στο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, χωρίς να έχουν αποκατασταθεί.

Παρόλο που ελπίζουμε ότι με τον νέο ΠΔ δεν θα δίνονται άδειες για μπαζώματα ή οικοδόμηση σε μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, το ΠΔ δεν κάνει τίποτα για υγροτόπους που έχουν καταπατηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα και βέβαια για όλους τους μεγάλους και σημαντικούς νησιωτικούς υγροτόπους (πάνω από 80 στρέμματα). Παρόλο που το ΠΔ περιγράφει τις υπηρεσίες του κράτους που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του, δεν θεσμοθετεί κάποια ειδική υπηρεσία που τοπικά θα είναι υπεύθυνη για τη παρακολούθηση της λειτουργίας των υγροτόπων σε καθημερινή βάση. Χωρίς φορέα διαχείρισης αμφιβάλουμε εάν το νέο ΠΔ θα βρει πρακτική εφαρμογή.

Στην παρούσα φάση στη Λέσβο, το τμ Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και έλεγχο της περιβαλλοντικής ποιότητας στις περιοχές Νατούρα. Το ζήτημα είναι ότι η Πολεοδομία και το Τμ Περιβάλλοντος της Περιφέρειας δεν ελέγχουν καταπατήσεις και πολεοδομικές παραβάσεις σε υγροτόπους παρά μόνο μετά από γραπτές καταγγελίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των υγροτόπων επαφίεται στον «πατριωτισμό» των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των ευαισθητοποιημένων πολιτών

Όταν η υπηρεσία διαπιστώσει μια παράβαση, δεν επιβάλει άμεσα πρόστιμα, αλλά τα προτείνει στον ανώτερη αρχή (περιφερειάρχης τώρα, νομάρχης παλαιότερα). Έτσι ο αιρετός εκπρόσωπος είναι ευάλωτος σε δικαιολογίες του στυλ «γιατί το κάνετε αυτό σε μένα», «το κάνω για τα παιδιά μου» κλπ. Ακόμα και εάν επιβληθεί ένα πρόστιμο και ο παραβάτης υποχρεωθεί να αποκαταστήσει το περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το εάν αυτό τηρήθηκε. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει και πάλι να παίξουν αυτό το ρόλο.

Τι μπορεί να γίνει;

1) Πρέπει να υπάρξει νομοθετική προστασία για όλους της υγροτόπους Νατουρα - μικρούς και μεγάλους, στα νησιά και παντού.

2) Πρέπει να υπάρχει Φορέας Διαχείρισης σε κάθε νησί ή περιοχή και να κάνουν περιοδικό έλεγχο.

3) Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι το περιβάλλον είναι η ζωή μας, πρέπει να ενδιαφερθούμε για τις περιοχές Νατουρα, πρέπει να υπάρχουν χρήσεις γης στο τοπίο.

Μόνο έτσι θα ζήσουν τα παιδιά μας σε ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον.

 


 

 

Η WWF Ελλάς και ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου διοργανώνουν την εκδήλωση "Υγρότοποι της Λέσβου: κατάσταση, σημασία, αξία και απειλές". Στο Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας την Τετάρτη 10 Απριλίου. Ομιλητής θα είναι ο κος Καλούστ Παραγκαμιάν επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος "Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας".

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση

Συμμετέχουμε στην προστασία των υγρότοπων της Λέσβου (Τετάρτη 10 Απριλίου, 19:30, Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου)

Το WWF Ελλάς και ο Φορέας Τουρισμού Μήθυμνας σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα «Υγρότοποι της Λέσβου: κατάσταση, σημασία, αξία και απειλές» Ομιλητής θα είναι ο Καλουστ Παραγκαμιάν, επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος του WWF Ελλάς «Δίκτυο Παρακολούθησης της Κατάστασης των Υγρότοπων της Λέσβου».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία των υγρότοπων της Λέσβου καθώς και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Το WWF Ελλάς θέλοντας να ενισχύσει προγενέστερες δράσεις πολιτών και φορέων για την προστασία των 85 υγροτοπικών περιοχών του νησιού ξεκινά την ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών και καλεί τους ενεργούς πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι στην προστασία των περιοχών αυτών καταγράφοντας μέσω συστηματικών επισκέψεων την πιθανή υποβάθμιση των υγρότοπων του νησιού και συμμετέχοντας σε σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης, περιοδικές συναντήσεις καθώς και σε εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση των δράσεων του δικτύου στις τοπικές κοινωνίες.

Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Κατάστασης των Υγρότοπων της Κρήτης, Λέσβου και Πάρου υλοποιείται με την υποστήριξη του Συστήματος της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas), στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Αποστολή Νερό». Πληροφορίες για το εθελοντικό πρόγραμμα θα βρείτε στο http://wwfaction.wordpress.com/2011/04/20/diktyo_ethelontwn/ Περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Νοΐδου, συντονίστρια εθελοντικών δράσεων WWF Ελλάς, τηλ: 2810 328019, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Carolina ChristΗ Καρολινα Κριστ ήταν υποψήφια με τους Οικολόγους Πράσινους στις πρόσφατες εκλογές του 2012, και βασικός συντάκτης της καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη προστασίας των περιοχών Νατούρα στη Λέσβο με τη συμμετοχή των συλλόγων «Φίλοι της Πράσινης Λέσβου», Ναυτίλος εν δράσει, WWF-Ελλάς, και Ελληνική ΟρνοθολογικήΕταιρεία.

H Καρολίνα Κριστ γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και ήρθε στη Λέσβο για να ζήσει πριν 20 χρόνια γιατί όπως λέει «αγαπά την ελληνική γη και τους ανθρώπους της». Έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Yale, δίδαξε θρησκειολογία και γυναικείες σπουδές στο πανεπιστήμιο του Columbia καθώς και σε άλλα πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερικής. Έχει γράψει 7 βιβλία και είναι παθιασμένη παρατηρήτρια πουλιών και φύσης.