Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μήθυμνας

 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Μήθυμνας. Η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Λέσβου έπρεπε να αποφασίσει ποιά από τις δύο προτάσεις της μελετητικής ομάδας θα ακολουθήσουμε και η μελετητική ομάδα να την εξελίξει περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο mymolivos.com