Υπογραφή σύμβασης για αποκατάσταση παλιού ελαιοτριβείου σαπωνοποιείου Ελευθεριάδη Πέτρας

Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος, σήμερα Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013, συνυπέγραψε με τον ανάδοχο εργολήπτη Δημοσίων Έργων Γεώργιο Χατζηαποστόλου τη σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου (1) «Η/Μ Εγκαταστάσεις» της Πράξης (383416) «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου-Σαπωνοποιείου “Ελευθεριάδη” Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας και μετατροπή του σε Kέντρο Πολυδραστηριότητας», προϋπολογισμού σύμβασης 160.707,58 Ευρώ.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας με τις εξής ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: ηλεκτρολογικές εργασίες –φωτισμός, ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης, προσβάσεις ΑΜΕΑ, αντικεραυνική προστασία, σύστημα πυρανίχνευσης, κλιματισμός, ηχητικά συστήματα και σύστημα videoprojector, καθώς επίσης και ανάδειξη όψεων του κτιρίου και συντήρηση ξύλινων επιφανειών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ, οφείλει δε να εκτελεστεί από τον ως άνω εργολάβο, εντός τεσσάρων μηνών από της σημερινής υπογραφής.

Παράλληλα με το ως άνω υποέργο, προετοιμάζεται η διαδικασία μιας τελευταίας δημοπρασίας για τον εξοπλισμό του ως άνω Πολυκέντρου με έπιπλα γραφείου, καθίσματα σεμιναρίου, βιβλιοθήκες κλπ, η οποία δημοπράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί λίαν συντόμως, εντός του τρέχοντος μηνός, ώστε να παραδοθεί στην κοινή χρήση το άκρως σημαντικό τούτο έργο, το οποίο και καθυστερούσε επί χρόνια.

πηγή: lesvosnews.gr